dzisiaj jest: poniedziałek, 26 paĽdziernika 2020 r. 


 
 

 


 
 
 
PROMOCJE
 
KREDYT AiG Bank
PROWADZIMY SPRZEDAŻ RATALNĄ W SYSTEMIE AiG BANK
 

ZOBACZ ZASADY PRZYZNAWANIA KREDYTU
 
Jeszcze się nie znamy. Dlatego przy podpisywaniu pierwszej umowy kredytowej poprosimy Cię
* o przygotowanie: dwóch dokumentów tożsamości (dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem, m.in. paszport, prawo jazdy, legitymacje służbowe, karta kredytowa ze zdjęciem);
w przypadku emeryta lub rencisty (powyżej 55 lat) zamiast drugiego dokumentu wystarczy okazać decyzję o przyznaniu lub waloryzacji świadczenia
* dokumentu poświadczającego źródło i wysokość dochodów (w zależności od źródła dochodów wymagamy różnych dokumentów):

Jeśli jesteś osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę:
zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków (średnia za ostatnie 3 miesiące)
lub oświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
zaświadczenia są ważne do 30 dni od daty wystawienia

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą:
oryginał ostatniego lub przedostatniego odcinka renty/emerytury (dla emerytów poniżej 55 lat
- również kopia decyzji o przyznaniu świadczenia); lub
oryginał wyciągu bankowego (wraz z informacją o zakładzie przekazującym świadczenia
oraz numerem i kwotą świadczenia); lub
zaświadczenie świadczeniodawcy o wysokości wypłacanego świadczenia
(w przypadku rencistów powyżej 50 lat podstawą do określenia zdolności kredytowej mogą być
dochody z tytułu renty rodzinnej)

Jeśli jesteś rolnikiem:
zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości dochodów
(z adnotacją o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego); lub
oryginał nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne wraz z 2 ostatnimi
dowodami wpłat podatku rolnego

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą:
zzaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiąganych dochodów; lub
ksero deklaracji PIT 5 za ostatni lub przedostatni miesiąc,
potwierdzona pieczęcią Urzędu Skarbowego; lub
w przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu: dowody wpłat podatku do Urzędu Skarbowego
z ostatnich 3 miesięcy;
zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami;
dla kredytu do 1500 zł: dowody wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne z ostatnich 3 miesięcy

Inne (świadczenia przedemerytalne, renty lub emerytury zagraniczne)
oryginał ostatniego lub przedostatniego odcinka renty/emerytury; lub
zaświadczenie świadczeniodawcy o wysokości wypłacanego świadczenia;
kopia decyzji o przyznaniu świadczenia lub decyzji o waloryzacji świadczenia (przetłumaczona
na język polski przez tłumacza przysięgłego - w przypadku świadczeń zagranicznych)
RATY UDZIELANE SĄ W CIĄGU 30 MINUT W NASZYCH SALONACH
OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT Z BIUREM HANDLOWYM W CELU USTALENIA ZAKRESU UDZIELANEGO KREDYTU
TEL: 033 845 55 26
FAX: 033 841 18 80
Istnieje możliwość udzielenia promesy kredytowej na podstawie przefaksowanych dokumentów firmy.
KREDYT UDZIELANY JEST OD 3 DO 36 RAT

ZASADY PRZYZNAWANIA KREDYTÓW W AiG BANK

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH


 
DOŁĄCZONE DOKUMENTY
ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH
MotoWorld, 2006-03-17
 
 
 
© & ® MotoWorld XII.2005 r.